Welkom

Welzijn Lisse Nieuwe Stijl

 

In de eerste plaats is Welzijn Lisse er voor groepen en individuen die door persoonlijke, financiële, psychische, verstandelijke of fysieke beperkingen niet in staat zijn voor zich zelf te zorgen of aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.

Op de tweede plaats zijn wij er voor iedereen die als vrijwilliger, mantelzorger of buurtgenoot naar een ander wil omzien.

Welzijn Lisse stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van een samenhangend welzijnsaanbod voor kwetsbare inwoners van Lisse.
  • Het bevorderen van een zelfstandige leefwijze van ouderen en mensen die niet vanzelfsprekend zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving.
  • Het bevorderen van een optimale sociale samenhang, actieve participatie en leefbaarheid in Lisse.

Visie en Missie  

In de training Welzijn Lisse Nieuwe stijl hebben we onze nieuwe werkwijze besproken en de visie en missie concreet geformuleerd, zodat het voor allen duidelijk is wat de stip op de horizon is en vanuit welke kaders we daar invulling aan gaan geven. 

Ons werkmotto is: Ondersteunen in omzien naar elkaar !

Onze visie en de richting waar we naar toe werken is: Als netwerkorganisatie bieden wij maatwerkoplossingen, gericht op preventie en/ of zelfredzaamheid.

Onze missie is: Vanuit bevlogenheid en betrokkenheid werken wij, op een laagdrempelige en doeltreffende manier aan een vitale samenleving.

Kernwaarden: Wij werken vanuit de overtuiging, dat we, door samen te werken, komen tot vindingrijke en resultaatgerichte oplossingen.

Vermogens: Vanuit het zorgen dat, vervullen wij een faciliterende en signalerende rol.

Gedrag: Wij onderhouden nauw contact met ons netwerk, kijken, luisteren en stellen vragen. We maken SMART afspraken en geven en vragen feedback.

Omgeving: Wij gaan naar de mensen toe, vanuit een centrale, warme ontmoetingsplek, waar vraag en aanbod samenkomen, ondersteund door een toegankelijke en informatieve website.

Werkwijze

Onze dienstverlening richt zich in hoofdzaak op de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare Lissers. Wij wijzen ze de weg en leveren maatwerk waar nodig. We maken daarbij gebruik van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving. Ons aanbod is er op gericht om problemen te voorkomen (preventie) en waar nodig lichte hulp en ondersteuning te bieden. Indien noodzakelijk komen we bij mensen thuis of spreken we hen aan op ontmoetingsplekken in het dorp.
Hierbij staat centraal:

  • Activeren en meedoen; de eigen regie bij het individu, bij de buurt;
  • Helpen verhelderen van maatschappelijke en individuele vragen;
  • Voorkomen van zwaardere hulp en zorg;
  • Helpen oplossen van individuele en collectieve vragen en problemen;
  • Afstemmen met zorg, hulpverlening en het maatschappelijk middenveld voor een passende integrale ondersteuning.